ROMANIAN SECURITY FAIR 2016

ROMANIAN SECURITY FAIR, the leading two-yearly Romanian exhibition on Security Services and Technique, is the main international discussion platform for companies serving the security market and industry. It represents a unique opportunity to benefit from the results of research and technological innovation and intensify contacts with the providers and consumers, and also provides real chances for international development.

The fourth Edition of ROMANIAN SECURITY FAIR is organized by the ROMANIAN ASSOCIATION FOR SECURITY TECHNIQUE in partnership with ROMEXPO S.A..

The exhibition theme involves the need to meet higher challenges with performance solutions and also ensuring an adequate level of security for residential and business environment, and critical infrastructure.

Increasing awareness of security issues is a major means of action for security, because the most people or companies not facing such knowledge or information in the current activity. Therefore, ROMANIAN SECURITY FAIR provides information about private security services – security and fire prevention and intervention, planning, design, installation, commissioning and maintenance of security systems, alarm receiving centers, consultancy and risk assessment.

ROMANIAN SECURITY FAIR means promoting your products and giving space and visibility of investments in security field. Following the innovation path, using hi-tech solutions and the latest technology advancements, ROMANIAN SECURITY FAIR offers numerous opportunities for professional training, learning about the technology market, making public and private contacts and fostering the spread of the “security culture”.

ROMANIAN SECURITY FAIR is a confirmed partner of all the stakeholders in the security industry and offers all companies the opportunity to take an active part in creating new synergies between companies, associations, institutions and public opinion.

ROMANIAN ASSOCIATION FOR SECURITY TECHNIQUE and ROMEXPO SA await you between 20 – 22 October 2016 to attend at a spectacular event of performance in the Fourth Edition of ROMANIAN SECURITY FAIR.

ROMANIAN SECURITY FAIR 2016

ROMANIAN SECURITY FAIR, expoziția internațională bienală dedicată sistemelor şi serviciilor de securitate, reprezintă principala platformă de discuții pentru companiile care deservesc piața și industria de securitate din ROMÂNIA şi din lume, dar şi ocazia de a beneficia de rezultatele cercetării și inovației tehnologice şi de a stabili noi contacte cu furnizorii și consumatorii de securitate.

Cea de a IV-a ediţie a ROMANIAN SECURITY FAIR este organizată de ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE în parteneriat cu ROMEXPO SA.

Tematica expoziției implică necesitatea de a face față provocărilor mai mari cu soluții de performanță care asigură un nivel adecvat de securitate pentru mediul rezidențial, de afaceri și cel al infrastructurilor critice.

Creșterea gradului de conștientizare a problemelor de securitate este un mijloc important de acțiune pentru securitate, deoarece cei mai mulți oameni sau companii nu se confruntă cu astfel de cunoștințe sau informații în activitatea curentă. Prin urmare, ROMANIAN SECURITY FAIR oferă oportunități reale de formare și furnizarea de informații cu privire la serviciile private de securitate la efracţie și de prevenire a incendiilor, planificare, proiectare, instalare, punerea în funcțiune și întreținerea sistemelor de securitate, centre de alarmă, consultanță și evaluare a riscului.

ROMANIAN SECURITY FAIR înseamnă promovarea produselor dumneavoastră oferind spațiu și vizibilitate investițiilor în domeniul securității. Urmând calea inovației, folosind soluții hi-tech și cele mai recente progrese tehnologice, ROMANIAN SECURITY FAIR oferă numeroase oportunități de formare profesională şi informaţii despre piața tehnologiilor, facilitând stabilirea de contacte publice și private și încurajând răspândirea “culturii de securitate”.

ROMANIAN SECURITY FAIR este un partener confirmat al tuturor părților interesate din industria de securitate și oferă tuturor companiilor posibilitatea de a juca un rol activ în crearea de noi sinergii între companii, asociații, instituții și opinia publică.

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TEHNICA DE SECURITATE împreună cu ROMEXPO SA vă aşteaptă în perioada 20-22 Octombrie 2016 să participaţi la o manifestare spectaculoasă a performanţei, în cadrul celei de a IV-a ediţii a ROMANIAN SECURITY FAIR.